خوشبختی واقعی در زندگی چیست؟ - HAPPY QUOTES
Finance

خوشبختی واقعی در زندگی چیست؟

 
خوشبختی چیه؟ از کجا پیدا کنیم؟ چگونه آن را بدست آوریم؟ من خواندم که داشتن پول کافی برای نیازهای ما مهم است ، اما غیر از این ، پول ارتباطی با خوشبختی واقعی ندارد.

خوشبختی باهوش ترین وضعیتی است که در کل زندگی خود به دنبالش بوده ایم. در جستجوی خوشبختی واقعی در زندگی ، درد و فداکاری زیادی را تجربه می کنیم. در حقیقت ، مواقعی وجود دارد که منبع خوشبختی خود را از دست می دهیم. اما تنها تعداد معدودی هستند که می دانند خوشبختی واقعی در درون ما نهفته است.

 
خوشبختی همیشه نیازی به موفقیت ، موفقیت و موفقیت ندارد. خوشبختی واقعی ریشه در خودبینی دارد. حال عصر عصری از لذت است و مردان در عجله دیوانه وار به احساساتی که هیجان زده و ناامید می شوند ، حس مشترک خود را از دست می دهند. در این روز از جعل شیطان در طول تاریخ بشریت و در ساختن لذت ها ، چه قدیمی و چه جدید ، شلوغ تر از گذشته است ، و به فروش با جذاب ترین روش ، به خوشبختی کاذب می پردازد. .

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *