ماه به ماه فال: جستجوی هماهنگی در ماه اکتبر - HAPPY QUOTES
Finance

ماه به ماه فال: جستجوی هماهنگی در ماه اکتبر

 
زمان شروع تابستان ، تابش آفتاب در حقیقت یک ذخیره از راه دور است. برای بسیاری ، این بازگشت به نرمال بودن ، برخی از تحملات را به واقعیت خواهد رساند ، در حالی که صورتهای دیگر صورتهای دیگر واقعاً احساس می کنند که عدم هیجان هزینه های آنها را می طلبد. آیا می خواهید در ماه اکتبر به رتبه های برتر برسید؟ روش دیگر ، زیر آن بروید؟ آیا بالاخره کارفرمای شما اهمیت شما را می داند یا دوست دارید در پس زمینه محو شوید؟ دقیقاً فال اکتبر شما چه چیزی را در فروشگاه دارد تا متناسب با نیاز شما باشد؟

فال ماه اکتبر یک کیف مسافرتی ترکیبی برای هر نشانگر زودیاک است. امتیازات به نظر می رسد 1 روز عالی است ، اما دیگری را خراب می کنیم. در ارتباطات خود به موانع اعتصابی برخوردید ، اگرچه ممکن است در حرفه خود پرواز کنید. با این وجود ، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد ، آرزوها و درایوهای شما موتورهایی هستند که در ماه اکتبر برای خودتان کار می کنند. پیشنهادات ما برای آن صورتهای فلکی این واقعیت است که شما باید در این ماه جالب نامناسب به دنبال یک ثبات عالی باشید.

 
حافظه این هفته رگ های خونی ، اشک و عرق خود را تنظیم می کنید ، به حدی که فقط تهدید خواهید کرد که مسیر خود را گم کنید. کار سختی است بسیار عالی است ، اما هنگامی که شما مشکلات را شروع می کنید ، از افراد دیگر کمک بگیرید.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *