چه نوع مردم خوشحال خواهند شد؟ چه نوع دختری می تواند به خوبی ازدواج کند؟ - Page 2 of 2 - HAPPY QUOTES
Finance

چه نوع مردم خوشحال خواهند شد؟ چه نوع دختری می تواند به خوبی ازدواج کند؟

زنی با چشمان جذاب به خوبی ازدواج خواهد کرد

 
چشم ها نشان دهنده هوش و موفقیت مردم است. چشمان زن جذابیت دارد و این نشانگر هوشمند بودن ، دانش و فرهنگ بودن است و تجربه زندگی آنها در زندگی ثروتمندتر خواهد بود. چنین زنهایی توانایی خود را دارند. حتی اگر شریک ازدواجش خیلی موفق نباشد ، می تواند با او سخت کار کند و برای پیشرفت بهتر تلاش کند.

زنی با بینی گرد به خوبی ازدواج خواهد کرد

 
بینی به سه قسمت تقسیم می شود: پل بینی ، آلارم و نوک بینی. بینی گرد غلیظ کلی که مرحله ثروت نامیده می شود. این نوع از افراد می توانند با شوهر خوبی ازدواج کنند و شوهر دارای یک حرفه موفق است. نه خیلی بزرگ یا خیلی کوچک ، نه خیلی تیز یا خیلی صاف ، بینی باید درست باشد.

دختری با بینی مانند این ، مردان خوبی را به خود جذب می کند و طبیعتاً با شوهر خوب ازدواج می کند. فردی با بینی مستقیم و بدون سوراخ بینی خارجی بسیار نجیب است. این افراد نرم و نرم ، کارآمد و اقتصادی هستند. بینی بدون لکه و خال باعث می شود انسان در تمام زندگی غنی شود.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *